DHA: CTCP Hóa An (DHA – HOSE)

 

CTCP Hóa An (DHA – HOSE)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 18/04/2015

Địa điểm thực hiện:  Trụ sở Công ty Cổ phần Hóa An, địa chỉ: ấp Cầu Hang, xã Hóa An, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

VNIndex

941.77

-1.92 (-0.2%)

 
VNIndex 941.77 -1.92 -0.2%
HNX 140.44 -0.45 -0.32%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%