DGW: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Thế giới số

Mã chứng khoán: DGW 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến thứ Hai ngày 29/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết sau

- Nội dung họp dự kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên. Công ty sẽ thông báo chi tiết sau.

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%