DGT: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

CTCP Công trình giao thông Đồng Nai (DGT – UPCoM)

Thời gian diễn ra Đại hội: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2021

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,489.32

4.13 (0.28%)

 
VNIndex 1,489.32 4.13 0.28%
HNX 458.38 2.57 0.56%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%