DGL: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 và tạm ứng 2017 bằng tiền mặt (20%)

Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (DGL– HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/01/2018 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức 20% bằng tiền (bao gồm chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền 15% và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền 5%)

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/01/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/01/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân. 

VNIndex

1,484.84

-8.19 (-0.55%)

 
VNIndex 1,484.84 -8.19 -0.55%
HNX 460.58 1.96 0.42%
UPCOM 114.34 -0.27 -0.24%