DFC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

DFC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

CTCP Xích Líp Đông Anh (DFC – UPCoM)

Thời gian diễn ra Đại hội: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2021

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,489.06

3.87 (0.26%)

 
VNIndex 1,489.06 3.87 0.26%
HNX 458.98 3.17 0.69%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%