Đến hết tháng 9, tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt gần 260.500 tỷ đồng

Đến hết tháng 9, tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt gần 260.500 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo báo cáo của Ban Thu (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 10/2019, tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của cả nước tính đến 30/9/2019 là 260.462 tỷ đồng, đạt 72,4% kế hoạch giao.

Số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,769 triệu người, đạt 96,5% kế hoạch giao. Con số này đã tăng 117.282 người so với tháng 8/2019; số còn phải phát triển 3 tháng cuối năm là 533,5 nghìn người. Trong đó, 5 tỉnh phát triển đối tượng tham gia nhiều nhất trong tháng 9/2019 là: Bắc Giang, Ninh Bình, Vĩnh Long, Phú Thọ, Thái Bình.

Cả nước có 463.105 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 94,4% kế hoạch giao, tăng 26.017 người so với tháng 8/2019; số còn phải phát triển 3 tháng cuối năm là 27,6 nghìn người. 5 địa phương phát triển được số đối tượng tham gia nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Sơn La.

Cũng theo báo cáo của Ban Thu, tính đến hết tháng 9/2019, chỉ tiêu số người tham gia BHYT đạt kết quả cao nhất với 99,99% kế hoạch giao. Cụ thể, số người tham gia BHYT là 85,158 triệu người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,9%, vượt 1,8% so với Quyết định 1167/QĐ-TTg, tăng 260 nghìn người so với tháng 8/2019. Số người tham gia BHYT còn phải phát triển 3 tháng cuối năm là 1.800 người.

Để tăng cường công tác thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo quyết liệt BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra đột xuất theo Công văn số 341/BHXH-BT. Qua đó, từ ngày 01/9 đến 30/9/2019, tổng số đơn vị đã ban hành Quyết định thanh tra đột xuất trên toàn quốc là 846 đơn vị.

Từ nay đến hết năm, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất đối với các đơn vị nợ, đơn vị chưa tham gia BHXH hoặc tham gia chưa đủ số lao động và phải xử phạt vi phạm hành chính.

Trong tháng 10, Ban Thu sẽ tham mưu với BHXH Việt Nam ban hành quyết định thanh tra đột xuất đối với một số đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT lớn, kéo dài, đồng thời trực tiếp xuống thanh tra tại 10 tỉnh có số nợ lớn.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%