Ảnh Internet

Ảnh Internet

Đến 31/8, dư nợ cho vay nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 3.740 tỷ đồng

(ĐTCK) Ngân sách nhà nước đã bố trí và chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 giai đoạn 2016 - 2020 là 2.163 tỷ đồng

Liên quan đến việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định số 100), Ngân hàng Nhà nước cho biết đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn về cho vay như Thông tư số 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, chỉ định 4 ngân hàng thương mại nhà nước tham gia thực hiện chương trình, quyết định về lãi suất cho vay.

Đồng thời, có Công văn số 9496/NHNN-TD ngày 10/12/2015 chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội:

Thứ nhất, hướng dẫn nội dung huy động tiền gửi tiết kiệm, xây dựng quy trình, thủ tục cho vay phù hợp với quy định tại Nghị định 100;

Thứ hai, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định lãi suất cho vay ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội trong từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, NHNN đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan xây dựng trình Chính phủ về việc cấp nguồn vốn ngân sách thực hiện cho vay nhà ở xã hội, văn bản hướng dẫn về cấp bù lãi suất.

Cụ thể, đối với các TCTD được chỉ định: Tự huy động vốn, được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất. Tuy nhiên, các TCTD được chỉ định chưa thực hiện triển khai cho vay theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP do chưa được bố trí nguồn ngân sách cấp bù chênh lệch lãi suất.

Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội, hiện nay, ngân sách nhà nước đã bố trí và chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 giai đoạn 2016 - 2020 là 2.163 tỷ đồng.

Theo quy định tại Nghị định 100, nguồn vốn cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội bao gồm ngân sách nhà nước cấp 50% nguồn vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội đáp ứng 50% nguồn vốn huy động, như vậy tổng nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 giai đoạn 2016 - 2020 là 4.326 tỷ đồng.

Đến ngày 31/8/2020, dư nợ cho vay nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 3.740 tỷ đồng với 11.221 khách hàng còn dư nợ.

Tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9/4/2020, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối thêm 1.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 và bổ sung 2.000 tỷ để cấp bù lãi suất cho 4 ngân hàng thương mại do NHNN chỉ định để thực hiện hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội.

Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền về việc cấp nguồn vốn này (khi báo cáo về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ).

NHNN sẽ theo dõi, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để kịp thời hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện khi có quyết định bố trí nguồn vốn ngân sách của cấp có thẩm quyền.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021