Đề xuất bổ sung 3 gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Tờ trình về việc thực hiện thí điểm gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn và linh hoạt. Các đề xuất mới nhằm thu hút người lao động đến với chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, thông qua việc bổ sung chế độ thai sản, ốm đau và trợ cấp gia đình/trẻ em. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tờ trình là việc thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Cụ thể: 

Gói BHXH tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ thai sản

Theo Bộ LĐ-TB&XH, đề xuất về gói này được thiết kế trên cơ sở của chính sách BHXH tự nguyện hiện hành (chế độ hưu trí và tử tuất) bổ sung thêm quyền lợi về thai sản khi người lao động sinh con.

Người lao động khi tham gia sẽ được hưởng chế độ nếu đủ điều kiện đóng BHXH tự nguyện từ đủ 12 tháng trở lên và không được nhận BHXH một lần. 

Đặc biệt khi người lao động chuẩn bị mang thai mới tham gia, sau khi sinh con hưởng chế độ sẽ không tiếp tục tham gia BHXH.

Gói BHXH tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ ốm đau

Căn cứ theo Tờ trình, gói này được thiết kế trên cơ sở của chính sách BHXH tự nguyện hiện hành (chế độ hưu trí và tử tuất) bổ sung thêm quyền lợi được hưởng khi người lao động gặp rủi ro ốm đau (tối đa 30 ngày trong 1 năm) với điều kiện người lao động đang đóng BHXH tự nguyện và không được nhận BHXH một lần. 

Gói BHXH tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ trợ cấp gia đình/trẻ em.

Gói này được thiết kế trên cơ sở của chính sách BHXH tự nguyện hiện hành (chế độ hưu trí và tử tuất) bổ sung thêm quyền lợi được hưởng khi người lao động tham gia BHXH tự nguyện có con dưới 6 tuổi (được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 350.000 đồng/con cho đến khi con đủ 6 tuổi) với điều kiện người lao động đang đóng BHXH tự nguyện và không được nhận BHXH một lần.

Bên cạnh những ưu điểm thì Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng cho biết đây là chính sách mới, phức tạp nên trong qua quá trình nghiên cứu vẫn sẽ phát sinh những tồn tại, vướng mắc.

Để có cơ sở phân tích, đánh giá tác động cụ thể, toàn diện hơn, dự báo được chính xác số người tham gia, thụ hưởng và nguồn kinh phí cần thiết đảm bảo cho các gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn linh hoạt theo đề nghị của các bộ, ngành thì cần thiết phải có thêm thời gian để nghiên cứu, hoàn thiện Đề án.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,136.12

-29.93 (-2.63%)

 
VNIndex 1,136.12 -29.93 -2.63%
HNX 227.82 -4.03 -1.77%
UPCOM 77.42 -0.18 -0.23%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021