Cả 3 dự án thông tin tín hiệu đường sắt đề nghị Kiểm toán Nhà nước vào cuộc đều đã hoàn thành, đang chờ quyết toán.

Cả 3 dự án thông tin tín hiệu đường sắt đề nghị Kiểm toán Nhà nước vào cuộc đều đã hoàn thành, đang chờ quyết toán.

Đề nghị Kiểm toán nhà nước kiểm toán 3 dự án hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt

Bộ Giao thông vận tải chủ động mời Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán 3 dự án hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt có tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng.

Lý do được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đưa ra khi lần thứ hai trong vòng 1 năm qua khi đề Kiểm toán nhà nước kiểm toán 3 dự án hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt để đảm bảo việc quản lý đầu tư xây dựng khách quan, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Thời gian mà Bộ GTVT muốn kiểm toán vào cuộc tại 3 dự án nói trên vào tháng 10/2018.

Các dự án hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt dự kiến kiểm toán gồm:

Dự án Hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt các tuyến Hà Nội-Đồng Đăng, Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-Thái Nguyên và khu đầu mối Hà Nội, giai đoạn I (TMĐT 2.227 tỷ đồng);

Dự án hiện đại hóa thông tin tín hiệu Vinh-Sài Gòn tuyến đường sắt thống nhất, giai đoạn I (TMĐT 2.243 tỷ đồng);

Dự án hiện đại hóa thông tin tín hiệu Hà Nội-Vinh tuyến đường sắt thống nhất, giai đoạn II (TMĐT 1302 tỷ đồng), do Bộ GTVT quyết định đầu tư, Tổng công ty đường sắt làm chủ đầu tư từ đầu đến ngày 13/8/2014 (Bộ GTVT có quyết định số 3092/QĐ-BGTVT chuyển chủ đầu tư dự án về Bộ GTVT), Ban QLLDA đường sắt được giao quản lý dự án.

Đến nay, 3 dự án thông tin tín hiệu đường sắt đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, Ban QLLDA đường sắt đã lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình Bộ GTVT.

Trước đó, Bộ GTVT đã có văn bản số 11114/BGTVT-TC ngày 02/10/2017 về việc tham gia ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2018 của Kiểm toán nhà nước, trong đó Bộ GTVT đề nghị Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán 3 dự án hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt tuy nhiên kế hoạch của Kiểm toán nhà nước năm 2018 chưa có 3 dự án thông tin tín hiệu đường sắt.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,367.36

5.64 (0.41%)

 
VNIndex 1,367.36 5.64 0.41%
HNX 318.29 0.0 0.0%
UPCOM 88.87 0.05 0.05%

Lịch sự kiện

21/06/2021
23/06/2021
28/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021