DDN: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền (18%)

 

Công ty cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (DDN – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 17/06/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (02 – Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 17/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%