DCT: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014


CTCP Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai (DCT- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Thời gian tổ chức ĐH: 24/04/2014

- Địa điểm tổ chức ĐH: Sẽ thông báo sau.

- Nội dung của ĐH: 

+ Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm toán tài chính năm 2013.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%