DCS: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu

Mã chứng khoán: DCS 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

-  Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại sảnh tầng 1, Nhà văn hóa quận Tây Hồ - số 691 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

-  Nội dung họp: Theo các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%