DCM: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (6%)

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/10/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: 23/11/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính Kế toán CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 23/11/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).

VNIndex

1,014.32

5.45 (0.54%)

 
VNIndex 1,014.32 5.45 0.54%
HNX 150.8 0.0 0.0%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021