DCL: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 (5%)

CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 09/07/2018

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán CTCP Dược phẩm Cửu Long, địa chỉ 150 đường 14 tháng 9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, tell: 0270 3822779/ 0270 3822533 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 09/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân nếu nhận cổ tức bắng tiền mặt, cung cấp số tài khoản ngân hang nếu thanh toán bằng chuyển khoản.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%