DCL: CTCP Dược phẩm Cửu Long (HOSE)


- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 18/04/2014 (ngày chính thức ghi trong thư mời).

- Địa điểm dự kiến: Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, Số 150 đường 14/9, Phường 5, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%