DCI: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền (100%)

Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (DCI - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2018

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện 100%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng)

-  Ngày thanh toán: 20/06/2018

-  Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu  gửi thông tin về người thụ hưởng, số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, đính kèm bản sao chứng minh nhân dân về địa chỉ 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng hoặc qua email cicodci@gmail.com, bắt đầu từ ngày 20/06/2018.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%