DC4 : Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu và Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

 

Công ty cổ phần DIC số 4 (DC4 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2015

- Lý do và mục  đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu và Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1/ Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thanh toán: 26/10/2015.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán  đã lưu ký:  Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần DIC số 4 (Địa chỉ: Số 4 đường số 6, khu đô thị Chí Linh, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 26/10/2015. Khi đến vui lòng xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và CMND/ Hộ chiếu (nếu là cá nhân)/ Giấy ĐKKD (nếu là tổ chức).

2/ Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ  phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

- Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 105 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là 105x5% = 5,25 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 5 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán  đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần DIC số 4 (Địa chỉ: Số 4 đường số 6, khu đô thị Chí Linh, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và xuất trình CMND.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%