DC4: Ngày GDKHQ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 (5%)


CTCP DIC số 4 (DC4 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/9/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        17/09/2014

- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013.

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (cứ một cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 100 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm là 05 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

VD: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 109 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là 109 x 5% = 5,45 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 5 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,45 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại TVLK nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần DIC số 4 (Địa chỉ: số 4 đường số 6, khu trung tâm đô thị Chí Linh, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến vui lòng xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và CMND/ Hộ chiếu (nếu là cá nhân)/ Giấy ĐKKD (nếu là tổ chức).

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%