DBT: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức lần 2 năm 2014 bằng cổ phiếu (10%)

 

 CTCP Dược phẩm Bến Tre  (DBT–HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức lần 2 năm 2014 bằng cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (mỗi cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận 1 cổ phiếu mới)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

VNIndex

923.13

2.08 (0.23%)

 
VNIndex 923.13 2.08 0.23%
HNX 133.73 -0.31 -0.23%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%