DBM: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


CTCP Dược - Vật tư Y tế Đăk Lăk

Mã chứng khoán: DBM 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: dự kiến khai mạc lúc 08h00 ngày 28/04/2020

Địa điểm thực hiện: 09A Hùng Vương, P.Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

(Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và  địa điểm tổ chức, Công ty sẽ thông báo đến cổ  đông trong thư mời dự Đại hội; đăng tin trên Website của Công ty theo quy định).

Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020 của Tổng giám đốc;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

- Thông qua phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2019;

- Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;

- Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

- Một số nội dung liên quan khác.

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.79 0.29 0.44%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021