DBC: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (DBC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam – Số 35 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Nội dung họp:

Nội dung sẽ được thông báo sau trên website công ty và thư mời cổ đông dự họp.

VNIndex

943.82

-0.6 (-0.06%)

 
VNIndex 943.82 -0.6 -0.06%
HNX 140.44 0.11 0.08%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%