DBC: Ngày GDKHQ chi trả bổ sung cổ tức năm 2013(2%) bằng tiền.


DBC: CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam (HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/5/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2014

- Lý do và mục đích: Chi trả bổ sung cổ tức năm 2013 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 04/07/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam kể từ ngày 04/07/2014 vào giờ làm việc hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%