Ảnh Internet

Ảnh Internet

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

(ĐTCK) Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề xuất đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng các tháng cuối năm. 

Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ.

Cụ thể, theo dõi sát tình hình thực tế để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ cửa quyền, gây phiền hà, sách nhiễu đối với doanh nghiệp. Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định trái pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp ban hành các quy định trái hoặc vượt thẩm quyền gây khó khăn, ách tắc trong việc triển khai, thực thi các văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra theo hướng giảm tần suất, số lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra đột xuất nhằm tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. Chỉ tiến hành thanh, kiểm tra theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,493.03

-7.78 (-0.52%)

 
VNIndex 1,493.03 -7.78 -0.52%
HNX 458.63 -1.04 -0.23%
UPCOM 114.61 -0.04 -0.03%