(ĐTCK) Theo ước tính, nhu cầu nguồn lực cho tăng trưởng xanh của Việt Nam là không nhỏ, ước khoảng 30 tỷ USD.

Hội thảo khoa học “Tăng trưởng xanh, Phát triển bền vững: Thời cơ và thách thức đối với Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp” do Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vừa diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Mục đích nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường, kết nối hoạt động bảo vệ môi trường với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đặt ra các yêu cầu đối với xây dựng và hoàn thiện thể chế nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; phát triển các doanh Việt Nam góp phần vào phát triển bền vững trước thách thức của hội nhập quốc tế.

ảnh 1

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 2012 và kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 2014 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, trong giai đoạn hiện nay, tăng trưởng xanh được coi như phần quan trọng của phát triển bền vững và là công cụ thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng trưởng nhanh vền vững, là một yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2020.

Trong quá trình triển khai Chiến lược và Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức.

Các thách thức này bao gồm biến đổi khí hậu và các hình thái thời tiết cực đoan, cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, thách thức trong lồng ghép tăng trưởng xanh trong kế hoach phát triển kinh tế xã hội và các chính sách hiện hành, thách thức trong thúc đẩy tài chính xanh và thách thức từ quá trình đô thị hóa cũng như nhận của doanh nghiệp và cộng đồng về vấn đề này.

Tuy nhiên, đây cũng chính là các cơ hội để hoàn thành cách mục tiêu đã được đề ra trong Chiến lược và Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội để gắn mục tiêu phát triển bền vững.

Theo ước tính,  nhu cầu nguồn lực cho tăng trưởng xanh của Việt Nam là không nhỏ, ước khoảng 30 tỷ USD.

Cam kết của Chính phủ thông qua hỗ trợ ngân sách quốc gia là cần thiết, song theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh không thể chỉ dựa vào nguồn lực ngân sách hạn hẹp, mà cần phải huy động mọi nguồn lực từ hệ thống ngân hàng, khu vực tư nhân và đặc biệt là nguồn đầu tư nước ngoài song song với hỗ trợ quốc tế.

Trong đó, ước tính 70% kinh phí cho tăng trưởng xanh từ khu vực tư nhân, quốc tế và bên ngoài.

Để đạt được mục tiêu này, cần nhanh chóng hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch cũng như khuôn khổ chính sách khuyến khích huy động và phát huy mọi nguồn lực xã hội trong và ngoài nước, đặc biệt là từ khu vực tư nhân, nguồn hỗ trợ phát triển đầu tư nước ngoài và các nguồn hỗ trợ quốc tế khác.

Do đó, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trong việc tham gia và đóng góp cũng xây dựng thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh là yêu cầu hết sức quan trọng đặt ra hiện nay.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc thực hiện tốt vấn đề về tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường sẽ giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững, thông qua các hoạt động, như: tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường; kiểm soát ô nhiễm; tái chế chất thải; tiết kiệm tài nguyên…

Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện trách nhiệm xã hội về bảo vệ môi trường, lựa chọn công nghệ xanh, chuyển hướng sang sản xuất xanh..., cũng như tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đây cũng là những vấn đề đặt ra cần có sự chung tay vào cuộc của nhà nước và doanh nghiệp trong việc hoàn thiện khung khổ chính sách thể chế, tháo gỡ các rào cản và nâng cao nhận thức để tận dụng các cơ hội thành hiện thực.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.