Ngày 23/11, UBND Thành phố Đà Nẵng cho biết vừa có văn bản đồng ý chủ trương triển khai Chương trình Nghiên cứu xây dựng kịch bản đô thị cacbon thấp cho Thành phố Đà Nẵng do Nhật Bản tài trợ.

Mục tiêu của Chương trình là hướng đến xây dựng một nền kinh tế cacbon thấp, trong đó, việc giảm khí thải nhà kính là một chỉ tiêu bắt buộc để phát triển kinh tế và xã hội (theo “Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu” và “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu”).

Các hoạt động của Chương trình gồm xác định các nội dung và kế hoạch triển khai các nghiên cứu về phát triển cacbon thấp theo định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng; thu thập thông tin dữ liệu về tình hình kinh tế xã hội và những chính sách phát triển của thành phố làm cơ sở phục vụ việc nghiên cứu; tổ chức các hội thảo chuyên đề giới thiệu về hợp tác nghiên cứu đến các cơ quan và viện nghiên cứu của Thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo cấp thành phố ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan thành lập nhóm công tác, xác định các đơn vị đầu mối để phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường và Nhóm Nghiên cứu AIM Nhật Bản thực hiện các nội dung nghiên cứu, đồng thời hỗ trợ thu thập cung cấp thông tin, dữ liệu cần thiết theo đúng quy định về tình hình kinh tế- xã hội và những chính sách phát triển của thành phố làm cơ sở phục vụ việc nghiên cứu.

Theo Ngọc Tân
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.