Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 4 năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 34,2 tỷ USD, giảm 3,9% so với tháng trước.     

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 16,7 tỷ USD, giảm 3,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 17,5 tỷ USD, giảm 4,6%.

Với kết quả trên thì trong 4 tháng năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 125,41 tỷ USD tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 61,34 tỷ USD, tăng 15,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 64,07 tỷ USD,tăng 24,9%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4/2017 ước tính thâm hụt 800 triệu USD, bằng 4,8% kim ngạch xuất khẩu trong tháng. Tính đến hết tháng 4/2017, Việt Nam nhập siêu gần 2,74 tỷ USD, bằng 2,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:

Điện thoại các loại & linh kiện: Ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 4/2017 là 3,6 tỷ USD, tăng 16,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2017, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 11,37 tỷ USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: Ước tính trong tháng 4/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 1,85 tỷ USD, giảm 12% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 4 tháng/2017 lên 7,47 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trị giá xuất khẩu trong tháng 4/2017 ước tính đạt 1,75 tỷ USD, giảm 20,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2017 ước tính là 7,27 tỷ USD, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng giày dép: Trị giá xuất khẩu trong tháng 4/2017 ước tính đạt 1,05 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2017 lên 4,17 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: Trị giá xuất khẩu trong tháng 4/2017 ước tính đạt 1,1 tỷ USD, giảm 2,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2017 ước tính là hơn 4 tỷ USD, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước.

Phương tiện vận tải và phụ tùng: Trị giá xuất khẩu trong tháng 4/2017 ước tính  là 550 triệu USD, giảm 10,8% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2017 lên 2,26 tỷ USD, tăng 16,6% so với 4 tháng/2016.

Gỗ và sản phẩm gỗ: Trị giá xuất khẩu trong tháng 4/2017 ước tính là 630 triệu USD, giảm 11,7% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2017 lên gần 2,41 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng thủy sản: Ước tính trong tháng 4/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 620 triệu USD, tăng 2,8% so với tháng trước. Qua đó, nâng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản 4 tháng/2017 lên 2,13 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Gạo: Xuất khẩu trong tháng 4/2017 ước tính là 550 nghìn tấn, giảm 0,1% so với tháng trước và trị giá là 258 triệu USD, tăng 2,6%. Lượng xuất khẩu gạo trong 4 tháng/2017 ước đạt 1,84 triệu tấn với trị giá là 823 triệu USD, giảm 8,8% về lượng và giảm 8,1% về trị giá so với 4 tháng/2016.

Dầu thô: Xuất khẩu trong tháng 4/2017 ước tính là 723 nghìn tấn, tăng 53,8% so với tháng trước và trị giá là 296 triệu USD, tăng 63,3%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 4 tháng/2017 ước đạt 2,24 triệu tấn với trị giá là 933 triệu USD, giảm 6,1% về lượng và tăng 34,9% về trị giá so với 4 tháng/2016.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 4/2017 là 3,25 tỷ USD, giảm 0,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2017, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 11,32 tỷ USD, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 4/2017 là 2,85 tỷ USD, giảm 4,6% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2017, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 10,45 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại và linh kiện: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 4/2017 là 1,05 tỷ USD, giảm 8,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2017, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 3,98 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại: Ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 4/2017 là 1 tỷ USD, tăng 0,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2017, nhập khẩu vải các loại là 3,35 tỷ USD, tăng 7,1% so với 4 tháng/2016.

Sắt thép các loại: Ước tính trong tháng 4/2017 cả nước nhập khẩu 1,6 triệu tấn, tăng 8,7% và trị giá là 945 triệu USD, tăng 8,2% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 4 tháng/2017 ước đạt gần 5,8 triệu tấn, giảm 5,9% và trị giá là 3,3 tỷ USD, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo: Ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 4/2017 là 420 nghìn tấn, giảm 6,8% và trị giá là 645 triệu USD, giảm 4,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2017, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 1,58 triệu tấn, trị giá là 2,36 tỷ USD, tăng 19,1% về lượng và tăng 32,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Kim loại thường khác: Ước tính trong tháng 4/2017 là 130 nghìn tấn, giảm 8,6% và trị giá là 445 triệu USD, giảm 8,8% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 4 tháng/2017 ước đạt 513 nghìn tấn, giảm 11,8% và tổng kim ngạch ước đạt 1,72 tỷ USD, tăng 19,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Sản phẩm từ chất dẻo: Ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 4/2017 là 430 triệu USD, giảm 7,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2017, nhập khẩu sản phẩm từ chất dẻo đạt gần 1,6 tỷ USD, tăng 19,8% so với 4 tháng/2016.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 4/2017 là 520 triệu USD, tăng 0,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2017, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 1,76 tỷ USD, tăng 10,2% so với 4 tháng/2016.

Xăng dầu các loại: Nhập khẩu trong tháng 4/2017 ước tính là 900 nghìn tấn, giảm 30,6% so với tháng trước và trị giá là 467 triệu USD, giảm 29,5%. Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 4 tháng/2017 ước đạt 3,85 triệu tấn, giảm 6,4% và trị giá ước đạt 2,06 tỷ USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Chí Tín
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.