Sản lượng khai thác dầu tháng 5 đạt 1,21 triệu tấn, đã vượt 4,5% so với kế hoạch tháng. Tính chung, trong 5 tháng đầu năm, đã có 6,01 triệu tấn dầu được khai thác, vượt kế hoạch 2,2%.

Trong tháng 5/2018, ngành dầu khí cũng đưa thêm mỏ Bunga Pakma - PM3CAA vào khai thác sớm hơn so với kế hoạch 1 tháng 19 ngày.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 5 đạt 2,10 triệu tấn, vượt 2,0% kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 10,44 triệu tấn, vượt 2,7% kế hoạch 5 tháng và bằng 45,7% kế hoạch năm.

Trong đó, sản lượng khai thác dầu tháng 5 đạt 1,21 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 6,01 triệu tấn, vượt 2,2% kế hoạch 5 tháng (trong đó: khai thác dầu ở trong nước 5 tháng đạt 5,22 triệu tấn, vượt 2,3% kế hoạch 5 tháng; ở nước ngoài 5 tháng đạt 0,79 triệu tấn, vượt 2,1% kế hoạch 5 tháng).

Trong 5 tháng đầu năm, sản lượng khai thác khí đạt đạt 4,43 tỷ m3, vượt 3,4% kế hoạch.

Các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cũng đã sản xuất 9,80 tỷ kWh điện, vượt 6,1% kế hoạch; 695.000 tấn phân bón, vượt 5,2% kế hoạch và 2,96 triệu tấn xăng dầu, vượt 2,6% kế hoạch.

Toàn Tập đoàn đạt doanh thu 234.500 tỷ đồng trong 5 tháng, vượt 21% kế hoạch; nộp ngân sách 40.800 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch và tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 9.800 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch 5 tháng.

Theo Hoàng Nam
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.