Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ – CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô sẽ lại phải tiếp tục chỉnh sửa trước khi trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giao thông vận tải vừa yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương hoàn thiện lại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.

Theo Bộ Giao thông vận tải, ngày 30/8/2018, bộ này nhận được Văn bản số 8165/VPCP-CN ngày 29/8/2018 của Văn phòng Chính phủ, trong đó gửi kèm theo văn bản góp ý của một số cơ quan, đơn vị và định hướng một số nội dung cần hoàn thiện để Bộ GTVT nghiên cứu, hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.

Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát, hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, cạnh tranh lành mạnh trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý hoạt động vận tải; đặc biệt là các nội dung mà Văn phòng chính phủ đã định hướng xem xét tại Văn bản số 8165/VPCP-CN; trình Bộ Giao thông vận tải trước ngày 20/9/2018.

Vụ Vận tải trên cơ sở các văn bản Tổng cục Đường bộ Việt Nam dự thảo gửi về Bộ để tham mưu văn bản trình Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải ký các văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ (gửi kèm theo dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP).

Việc sửa đổi Nghị định số 86 được khởi động từ tháng 2/2016, sau khi Bộ GTVT  tổ chức 3 Hội nghị đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP tại 03 khu vực Bắc, Trung, Nam với sự tham dự của 63 Sở GTVT; đại diện các Hiệp hội Vận tải ô tô, Hội An toàn giao thông, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Cảnh sát giao thông và đại diện các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách trên địa bàn cả nước.

Tính đến thời điểm này, Bộ GTVT đã 5 lần trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86 lên Thủ tướng Chính phủ.

Trong lần trình dự thảo gần nhất (31/7/2018), Bộ Giao thông vận tải cho biết, trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, tổ chức, cá nhân liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp thì còn có 6 nội dung quy định có các ý kiến khác nhau, trong đó có  quy định đối với xe taxi tính tiền thông qua phần mềm (TAXI ĐIỆN TỬ); xe hợp đồng điện tử.

Anh Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.