(ĐTCK) Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 9,5%/năm; trong đó, giá trị gia tăng ngành nông - lâm - thủy sản bình quân 3,3%/năm; ngành công nghiệp - xây dựng bình quân 12%/năm; ngành dịch vụ bình quân 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 3.700 USD, đến năm 2030 đạt khoảng 12.500 USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2 - 2,5%/năm, riêng các huyện nghèo giảm bình quân 3 - 4%/năm.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Theo Kim Đức
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.