Nếu xoá được số nợ, cơ quan thuế, hải quan sẽ không mất chi phí, nhân lực theo dõi khoản tiền không còn khả năng thu hồi. 

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về Nghị quyết xử lý nợ đọng thuế, trong đó, đề xuất con số dự kiến xóa nợ vào khoảng gần 27.800 tỷ đồng. 

Đây là số nợ không còn khả năng thu hồi của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh...  

Theo cơ quan soạn thảo, việc ban hành Nghị quyết sẽ làm giảm gánh nặng phải quản lý nợ thuế. Cụ thể, ngành không mất chi phí, vật lực, nhân lực tham gia theo dõi, quản lý những khoản nợ không còn đối tượng để thu, giảm chi phí cho nhà nước.

"Các cơ quan thuế, hải quan sẽ có điều kiện tập trung nguồn lực vào việc quản lý và đôn đốc các khoản nợ có khả năng thu, tăng cường hiệu lực và hiệu quả trong quản lý thuế, chống thất thu, tăng thu cho ngân sách", Bộ Tài chính cho hay. 

Bên cạnh đó, việc xoá nợ thuế sẽ hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho người nộp thuế gặp những vấn đề khách quan, bất khả kháng. Và như vậy, theo Bộ Tài chính sẽ giúp người nộp thuế vượt qua thời kỳ khó khăn để phục hồi, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, làm tiền đề cho việc tăng thu ngân sách trong tương lai.

Bộ Tài chính cũng cho biết, việc ban hành Nghị quyết cơ bản sẽ không ảnh hưởng tác động tới thu, chi ngân sách và không làm thay đổi các cân đối lớn về ngân sách nhà nước.

"Các khoản nợ này tồn tại nhưng không còn đối tượng để thu, không có khả năng thu được và hàng năm không thực hiện giao dự toán thu đối với các khoản nợ này", cơ quan này cho biết. 

Theo Vnexpress
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.