(ĐTCK) Liên quan công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, việc báo cáo của các đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp nhà nước đạt 88,62%. 

Cụ thể, hệ thống thông tin của Bộ đã nhận được báo cáo từ 109/123 cơ quan. Trong đó, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đạt 100%; 22/32 cơ quan bộ, đạt 68,75%; 8/9 cơ quan thuộc Chính phủ, đạt 88,99%; 16/19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty có báo cáo, đạt 84,21%.

Có 14 cơ quan vẫn chưa gửi báo cáo trên Hệ thống thông tin của Bộ, trong đó 11 cơ quan nhà nước.

Khối doanh nghiệp có Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã gửi báo cáo bằng văn bản, còn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và Tổng công ty Thuốc lá tuy đã có bản dự thảo báo cáo trên hệ thống, nhưng chưa duyệt chính thức với các số liệu dự thảo chưa được tổng hợp.

Ngoài ra, trong số 27 cơ quan chỉ gửi các phụ biểu số liệu, không có thuyết minh báo cáo trên hệ thống, có 5 tập đoàn và tổng công ty, bao gồm Tập đoàn Công nghiệp cao su, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Hóa chất, Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Xi măng.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết quý I/2018, hệ thống thông tin của Bộ đã có thông tin cập nhật của 17.492 dự án sử dụng vốn nhà nước.

Bộ đã thực hiện công khai số lượng dự án của từng cơ quan trên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư quốc gia.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sẽ hoàn thiện và nâng cấp hệ thống để cập nhật theo dõi thông tin của tất cả các dự án sử dụng vốn nhà nước nhằm công khai chia sẻ thông tin về đầu tư tới toàn xã hội và các cơ quan để cùng phối hợp, giám sát đánh giá theo quy định của pháp luật.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.