Sáng 15/6, TP. Đà Nẵng tổ chức cuộc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư với 4 ứng viên tham gia kỳ thi này.
Đà Nẵng tổ chức thi tuyển Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng chúc mừng bốn ứng viên dự thi. Ảnh: VGP/Minh Trang.

Đà Nẵng là một trong số 22 địa phương được Bộ Chính trị lựa chọn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo tinh thần Công văn số 3135-CV/VPTW ngày 16/1/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng.
Kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư lần này của Thành phố có 4 ứng viên đăng ký và đủ điều kiện tham dự.

Các ứng viên sẽ trải qua 2 vòng thi, gồm bài viết và trình bày đề án.

Phần thi viết nhằm đánh giá kiến thức chung của ứng viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý và các nội dung có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phần thi đề án bao gồm việc xây dựng đề án, thuyết trình bảo vệ đề án và trả lời vấn đáp trước Hội đồng Thi tuyển.

Thông qua phần thi trình bày đề án, Hội đồng Thi tuyển sẽ có cơ sở đánh giá ứng viên về khả năng phát hiện những ưu điểm, hạn chế của ngành, lĩnh vực quản lý, qua đó phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp.

Từ đó trình bày được trách nhiệm của Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong tham mưu, giúp Giám đốc Sở và UBND Thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Theo VGP
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.