(ĐTCK) Theo báo cáo cập nhật của Tổ công tác của Thủ tướng về tình hình ban hành các văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh, trong tổng số 6.191 điều kiện kinh doanh phải cắt giảm, các bộ, ngành đã xây dựng phương án để đơn giản, cắt giảm 3.807 điều kiện kinh doanh, đến nay đã chính thức cắt giảm được 1.133 điều kiện kinh doanh.

Chủ yếu của các ngành: Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hiện còn 2.661 điều kiện kinh doanh đã có phương án đơn giản, cắt giảm nhưng chưa có văn bản quy định cụ thể, thuộc trách nhiệm của 14 bộ: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước.

Trong đó, nhiều nhất là Bộ Y tế với tổng số 1.871 điều kiện kinh doanh, dự kiến sẽ phải sửa đổi, bổ sung 6 luật và xây dựng 2 nghị định để cắt giảm 1.363 điều kiện kinh doanh và 169/234 thủ tục hành chính. Tiếp đó là Bộ Giao thông Vận tải với tổng số 570 điều kiện kinh doanh, dự kiến phải sửa đổi, bổ sung 20 nghị định để đơn giản, cắt giảm 346 điều kiện kinh doanh.

Về thủ tục kiểm tra chuyên ngành, trong tổng số 9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 120 thủ tục kiểm tra, các bộ đã xây dựng phương án đơn giản, cắt giảm 6.003 dòng hàng và 74 thủ tục, đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa được 1.700 dòng hàng và 30 thủ tục.

Tổ công tác nhận xét, tỷ lệ cắt giảm các dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành đạt thấp so với phương án dự kiến và tiến độ còn chậm so với so với yêu cầu đặt ra.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.