(ĐTCK) Chỉ còn vài ngày nữa là đến thời hạn phải chuyển giao vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, có rất ít chuyển động trong thực hiện chỉ đạo trên.

Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các doanh nghiệp thuộc diện bàn giao vốn sang SCIC theo Quyết định 1232/QĐ-TTg cũng như các doanh nghiệp chưa thoái vốn giai đoạn 2016 - 2018 phải hoàn tất chuyển giao sang SCIC để thực hiện thoái vốn, cổ phần hóa trước 31/3/2019. 

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cũng đã chỉ đạo và SCIC có Công văn số 107/ĐTKDV-KHTH ngày 21/1/2019 gửi các bộ, địa phương để phối hợp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 01/CT-Ttg.

Theo tính toán của SCIC, có 252 doanh nghiệp hiện đủ điều kiện chuyển giao về Tổng công ty, trong đó 31 doanh nghiệp thuộc diện bàn giao theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg về danh mục thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020 (Theo Quyết định 1232, các bộ/UBND cấp tỉnh có nhiệm vụ chuyển giao 62 doanh nghiệp về SCIC để triển khai bán phần vốn nhà nước).

Tính riêng 31 doanh nghiệp trên, số vốn nhà nước cần bàn giao là gần 7.000 tỷ đồng ở 10 bộ, địa phương gồm Công thương, Giao thông Vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cao Bằng, Đà Nẵng, Điện Biên, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, quý I/2019 sắp trôi qua, nhưng chưa thấy các bên có liên quan thông báo có doanh nghiệp nào được chuyển giao vốn.

Trước đó, trong Chỉ thị số 03/CT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ngày 24/1/2019 xác định, các doanh nghiệp phải bàn giao sang SCIC trong quý I/2019 là Tổng công ty Thép Việt Nam, Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương, Công ty cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu tổng hợp, Công ty cổ phần Nông thổ sản Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp và Vật liệu xây dựng.

Nếu tính cả các doanh nghiệp thuộc diện Bộ Công thương bán vốn trong năm 2017 - 2018 nhưng chưa thực hiện cần chuyển giao về SCIC theo Chỉ thị 01/CT-TTg, khối lượng công việc là rất lớn, đòi hỏi tinh thần quyết liệt mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đơn cử, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) có vốn điều lệ 11.755 tỷ đồng, vốn nhà nước chiếm 88,47%; Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Vinaincon) có vốn điều lệ gần 500 tỷ đồng, vốn nhà nước chiếm 82,75%; Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (MIE) có vốn điều lệ gần 1.500 tỷ đồng, vốn nhà nước chiếm 99,54%... Nhưng đến nay, chưa có doanh nghiệp nào hoàn tất kế hoạch trên.

Nhiều lý do được viện dẫn để giải thích cho sự chậm trễ chuyển giao, trong đó nhiều nhất là việc sau cổ phần hóa, các doanh nghiệp chưa quyết toán vốn cổ phần hóa. Song những khó khăn về cơ chế khi thực hiện chuyển giao đã được tháo gỡ theo quy định tại Điều 7, Thông tư 83/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước. Theo đó, doanh nghiệp chưa quyết toán vốn lần 2 vẫn có thể thực hiện bàn giao về SCIC.

Tại cuộc làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 13/2/2019, SCIC kiến nghị bộ này tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1232 chuyển giao về SCIC để thoái vốn đối với những doanh nghiệp thuộc các bộ/UBND cấp tỉnh thoái vốn chậm giai đoạn 2017 - 2018 theo đúng Chỉ thị 01, hoặc bộ/UBND cấp tỉnh đề xuất chuyển giao về SCIC.

Không chỉ chậm trễ trong chuyển giao vốn nhà nước về đầu mối quản lý tập trung, theo báo cáo của Bộ Tài chính mới đây, quý I/2019, các hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước cũng rất chậm trễ. Thống kê trong số hơn 100 doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn năm 2019 (cộng cả phần tồn chưa triển khai năm 2018), chưa có doanh nghiệp nào thực hiện xong cho đến nay. 

Huy Nguyên
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.