Về dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô, Thủ tướng vừa có ý kiến chỉ đạo: Chưa khoán xe công với các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25

Trong văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự thảo nghị định trên, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng mô hình trung tâm dịch vụ cho thuê xe công, trước mắt thí điểm tại các thành phố lớn.

Ý kiến kết luận của Thủ tướng được đưa ra tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 7/9 về nội dung dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (dự thảo Nghị định). Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị, bộ ngành có liên quan.

Theo đó, sau khi nghe Bộ Tài chính báo cáo, ý kiến của đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau: Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu, ban hành nhiều chính sách nhằm hạn chế mua sắm mới xe ô tô, giảm số lượng xe công, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ được giao trong đó có việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Thủ tướng yêu cầu chưa xem xét vấn đề áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công đoạn đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại đối với các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu và tự nguyện nhận khoán xe với điều kiện bảo đảm yêu cầu công tác và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp đầy đủ ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp về nội dung này, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu dự họp, lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác chung để hoàn thiện dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018.

Theo dantri
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.