(ĐTCK) Đó là con số tính từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2017, vừa được Tổng cục Thống kê công bố. 

Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2017, tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt 706.900 tỷ đồng (tương đương 58,3% dự toán năm), tổng chi ngân sách Nhà nước ước tính đạt 747.300 tỷ đồng (tương đương 53,7% dự toán năm). Như vậy, tính từ đầu năm đến ngày 15/8/2017, ngân sách nhà nước bội chi 40.400 tỷ đồng.

Trong đó, thu nội địa đạt 556.400 tỷ đồng (bằng 56,2%); thu từ dầu thô 28 nghìn tỷ đồng (bằng 73,1%); thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 121.100 tỷ đồng (bằng 67,3%).

Về chi ngân sách, chi thường xuyên đạt 548.000 tỷ đồng (bằng 61,1%); chi trả nợ lãi 65.600 tỷ đồng (bằng 66,3%); riêng chi đầu tư phát triển đạt 131.100 tỷ đồng, chỉ bằng 36,7% dự toán năm. Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2017 ước tính đạt 119.700 tỷ đồng, bằng 73% dự toán năm.

 

Hải Yến
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.