(ĐTCK) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 2568/QĐ-BTNMT công bố danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo phương thức trực tuyến năm 2017.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 20/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 đối với 57 dịch vụ và ở mức độ 4 đối với 14 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Danh mục bao gồm 28 dịch vụ công thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Tổng cục Môi trường, 11 dịch vụ thuộc trách nhiệm Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 12 dịch vụ thuộc Cục Biến đổi khí hậu, 14 dịch vụ thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước và 6 dịch vụ công thuộc trách nhiệm Cục  Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

Việc thực hiện thủ tục được thực hiện qua địa chỉ truy cập dvctt.monre.gov.vn.

Trước đó, để triển khai dịch vụ công trực tuyến, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT ngày 29/5/2017 quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, quy trình giải quyết và trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục; đồng thời tuyên truyền, phổ biến, thông báo rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân được biệt thực hiện.
Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường đảm bảo các điều kiện hạ tầng thông suốt để thực hiện cho người dân và doanh nghiệp đảm bảo thuận tiện.
Ngoài ra, Bộ cũng thành lập đường dây điện thoại nóng tại bộ phận thường trực của Văn phòng một cửa Bộ Tài nguyên và Môi trường để đảm bảo người dân và doanh nghiệp có thể phản ánh và được giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục.

Theo Quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ:

- Dịch vụ công trực tuyến cấp 3: Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. 
Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.