(ĐTCK) Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 8 ước đạt 84.000 tỷ đồng, luỹ kế thu NSNN 8 tháng ước đạt 871.800 tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán năm, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2017.

Tổng chi NSNN tháng 8 ước đạt 113.800 tỷ đồng. Luỹ kế chi NSNN 8 tháng đạt 873.500 tỷ đồng, bằng 57,3% dự toán năm, tăng 10,2% so cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, 8 tháng qua, NSNN đã bội chi 1.700 tỷ đồng. Tính đến ngày 27/8/2018, hệ thống kho bạc nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 483.902 tỷ đồng chi thường xuyên, đạt 56,12% dự toán năm 2018 và từ chối thanh toán số tiền là 7,3 tỷ đồng, do khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Ước tính, giá trị chi trả nợ của Chính phủ trong tháng 8/2018 là 4.277 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm là 152.719 tỷ đồng (trong đó trả nợ trong nước là 122.807 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 29.912 tỷ đồng).

Hải Yến
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.