Đầu tư và Thương mại TNG tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2020

(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Mã chứng khoán: TNG – sàn HNX) thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020.
Đầu tư và Thương mại TNG tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2020

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 4%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 400 đồng. Với gần 74 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 29,6 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu.

Ngày đăng ký cuối cùng là 21/01 và ngày thanh toán là 03/02.

Trước đó, trong tháng 10/2020, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 4%. Như vậy, sau 2 lần tạm ứng, doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 800 đồng/cổ phiếu cho cổ đông.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 3.529,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 129,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 1,1% và 25,9% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 4.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 230 tỷ đồng và cổ tức tối thiểu là 16%. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2020, TNG hoàn thành 56,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bên cạnh lợi nhuận giảm, trong 9 tháng đầu năm 2020 dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm tới 149,8 tỷ đồng, so với cùng kỳ dương 34,7 tỷ đồng. Dòng tiền hoạt động đầu tư cũng âm 361,6 tỷ đồng, để bù đắp dòng tiền doanh nghiệp tiếp tục vay nợ ròng.

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản TNG tăng 26,7% lên 3.836,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định là 1.200,2 tỷ đồng, chiếm 31,3% tổng tài sản; hàng tồn kho là 867,5 tỷ đồng, chiếm 22,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 805,2 tỷ đồng, chiếm 21% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 411,8 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng tài sản.

Trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 554,1 tỷ đồng lên 1.986 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ nợ vay trên tổng nguồn vốn tăng từ 47,3% lên 51,8%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 05/01, cổ phiếu TNG giảm 100 đồng về 16.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,136.12

-29.93 (-2.63%)

 
VNIndex 1,136.12 -29.93 -2.63%
HNX 227.82 -4.03 -1.77%
UPCOM 77.42 -0.18 -0.23%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021