Đầu tư Thế giới Di động (MWG) dự kiến tăng vốn thêm 3.000 tỷ đồng tại Bách Hóa Xanh

(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (Mã chứng khoán: MWG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch tăng vốn công ty con và chia cổ tức tiền mặt năm 2019.
Đầu tư Thế giới Di động (MWG) dự kiến tăng vốn thêm 3.000 tỷ đồng tại Bách Hóa Xanh

Theo đó, Đầu tư Thế giới Di động thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Thương Mại Bách Hóa Xanh thêm 3.000 tỷ đồng, mục đích để phục vụ kế hoạch phát triển và mở rộng kinh doanh, nguồn vốn tự có hoặc lợi nhuận giữ lại chưa phân phối và thời gian trong năm 2020.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp thông qua phương án chi trả cổ tức tiền năm năm 2019 với tỷ lệ 15%, theo đó mỗi nhà đầu tư sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/10/2020, thời gian dự kiến chi trả là 30/10.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2020 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 55.638,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2.026,5 tỷ đồng, lần lượt tăng nhẹ 7,8% và giảm 4,4% so với cùng năm trước. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp đã hoàn thành 58,7% kế hoạch lợi nhuận.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 17,8% lên 21,4% nhưng biên lợi nhuận ròng lại giảm từ 4,1% về chỉ còn 3,6%. Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 18% lên 315,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 34,1%, tương ứng tăng 1.863,3 tỷ đồng lên 7.321,1 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 77,3%, tương ứng tăng 776,3 tỷ đồng lên 1.780,4 tỷ đồng.

Trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 110.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3.450 tỷ đồng, lần lượt tăng nhẹ 8% và giảm tới 10% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm tới 8,1% so với cùng kỳ về 38.346,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho trị giá 17.919,2 tỷ đồng, chiếm 46,7% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 10.878,6 tỷ đồng, chiếm 28,4% tổng tài sản; tài sản cố định là 6.175,4 tỷ đồng, chiếm 16,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 1.288,6 tỷ đồng, chiếm 3,4% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/09, cổ phiếu MWG tăng 2.500 đồng lên 103.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

937.43

-1.6 (-0.17%)

 
VNIndex 937.43 -1.6 -0.17%
HNX 140.57 0.58 0.41%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%