Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (HTI): Chi phí tăng, tiền mặt giảm mạnh, lợi nhuận đi ngang

Doanh thu quý II/021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (HOSE: HTI) tăng 23%, nhưng chi phí cũng tăng mạnh khiến lợi nhuận chỉ tương đương cùng kỳ năm 2020.
Lợi nhuận gộp của IDICO 6 tháng chủ yếu đến từ thu phí đường bộ.

Lợi nhuận gộp của IDICO 6 tháng chủ yếu đến từ thu phí đường bộ.

Báo cáo tài chính quý II/2021 vừa được IDICO công bố cho thấy, quý II/2021, công ty ghi nhận doanh thu 109 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu, thu phí từ đường bộ (BOT An Sương - An lạc) là 96 tỷ đồng, tăng 7,2 tỷ đồng so với cùng kỳ; mảng xây lắp mang về 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí xây lắp chiếm 99,2% doanh thu xây lắp nên chỉ có mảng đường bộ đóng góp cho lãi gộp của công ty với 51,7 tỷ đồng.

Về doanh thu tài chính, do tiền và các khoản tương đương tiền của công ty giảm mạnh nên lãi tiền gửi, tiền cho vay của công ty trong kỳ chỉ 274,7 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí lãi vay của công ty là 22,5 tỷ đồng, giảm 3,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm 30/6/2021, công ty có 4,5 tiền mặt, tăng nhẹ so với cùng kỳ nhưng tiền gửi ngân hàng chỉ còn 1 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ. Các khoản tương đương tiền (tiền kỳ hạn dưới 3 tháng) chỉ còn 12,3 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ nămngoái.

Sau khi trừ chi phí, IDICO lãi trước thuế 14,6 tỷ đồng quý II/2021, tương đương cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng, công ty đạt 206 tỷ đồng doanh thu, tăng 15,7% so với nửa đầu năm ngoái và hoàn thành một nửa kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, chi phí sản xuất kinh doanh của công ty cũng tăng gần 1,7 lần. Tăng mạnh nhất là chi phí nguyên liệu, vật liệu 15,5 tỷ đồng, tăng 3,6 lần, chi phí nhân công tăng gần gấp đôi, chi phí dịch vụ mua ngoài cũng tăng gấp đôi…

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế 6 tháng của IDICO đi ngang, đạt gần 29 tỷ đồng, hoàn thành 51,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đầu tháng 7/2021, IDICO đã chốt danh sách trả cổ tức đợt 2/2020. Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 30/7. Với hơn 24,94 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 24,94 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Tại thời điểm 30/6/2021, tài sản ngắn hạn của công ty chỉ còn 45,8 tỷ, giảm 41% với với đầu năm, chủ yếu do tiền mặt giảm. Trong khi đó, các khoản thu ngắn hạn tăng gấp đôi so với đầu năm, hàng tồn kho tăng 55 lần lên 14,1 trỷ đồng. Tài sản dài hạn của công ty không biến động nhiều.

Hiện lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty là 66 tỷ đồng, tăng 67,5% sov với đầu năm.

Năm nay, Công ty lên kế hoạch kinh doanh với tổng giá trị sản lượng ước tính đạt 513,7 tỷ đồng, tăng 6,3% so với thực hiện năm 2020; doanh thu dự kiến đạt 403,2 tỷ đồng, tăng 6,5%; lợi nhuận sau kiến kỳ vọng đạt 56 tỷ đồng, tăng 92,4%. Cổ tức duy trì tỷ lệ 20%.

Trên thị trường chứng khoán, tạm chốt phiên sáng ngày 16/7, cổ phiếu HTI đang ở mức 15.400 đồng/cổ phiếu, tăng 10% so với đầu năm, nhưng đã giảm 6% kể từ đầu tháng 7/2021.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,452.87

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,452.87 0.0 0.0%
HNX 449.24 -0.51 -0.11%
UPCOM 111.29 0.45 0.4%