Đầu tư nhỏ giọt, Đá Núi Nhỏ (NNC) kinh doanh gì?

Các thông tin tài chính của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã NNC, sàn HoSE) cho thấy, công ty này gần như không mở rộng đầu tư. Vậy bức tranh tương lai của doanh nghiệp này sẽ ra sao?
Giá trị tài sản cố định của Đá Núi Nhỏ tại ngày 30/9/2019 chỉ là 16,9 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định vô hình đã là 6,5 tỷ đồng.

Giá trị tài sản cố định của Đá Núi Nhỏ tại ngày 30/9/2019 chỉ là 16,9 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định vô hình đã là 6,5 tỷ đồng.

Tài sản cố định lèo tèo

Đá Núi Nhỏ có quy mô vốn chủ sở hữu là 366 tỷ đồng, tổng nguồn vốn 470 tỷ đồng. Tuy nhiên, tài sản cố định của doanh nghiệp này gần như không còn bao nhiêu. Giá trị tài sản cố định tại ngày 30/9/2019 chỉ là 16,9 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định vô hình đã là 6,5 tỷ đồng. Tài sản cố định hữu hình chỉ còn giá trị khoảng 10,4 tỷ đồng, nếu so với nguyên giá 45,6 tỷ đồng thì đã khấu hao gần hết.

Cụ thể, giá trị còn lại của toàn bộ nhà xưởng, vật kiến trúc chỉ là hơn 1,5 tỷ đồng, máy móc thiết bị chỉ hơn 7,7 tỷ đồng, phương tiện vận tải hơn 1,1 tỷ đồng… Trong khi đó, tài sản cố định vô hình chủ yếu là quyền sử dụng đất.

Trong phần tự giới thiệu, Đá Núi Nhỏ cho thấy, doanh nghiệp có nguồn khoáng sản trên 25 triệu m3 đá tại 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Công ty có hệ thống nhà phân phối, đại lý rộng khắp khu vực TP.HCM, các tỉnh miền Đông Nam bộ và miền Tây, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm và các dự án lớn của quốc gia trong khu vực.

Đầu tư nhỏ giọt

Tài sản cố định - nhóm tài sản được coi là có tính chất quyết định lớn với các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất như Đá Núi Nhỏ gần như không còn bao nhiêu, nhưng một trong những tín hiệu đáng chú ý trong hoạt động của doanh nghiệp này lại là những biểu hiện gần như… không có động thái gì để đầu tư mới, gia tăng năng lực sản xuất.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Đá Núi Nhỏ cho thấy, tiền chi mua sắm xây dựng tài sản cố định trong vòng 9 tháng đầu năm 2019 chỉ là 2,77 tỷ đồng, giảm mạnh 84,8% so với con số đầu tư gần 18,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, con số 18,2 tỷ đồng đầu tư tài sản năm trước của Đá Núi Nhỏ cũng rất nhỏ so với quy mô doanh nghiệp có tổng nguồn vốn 470 tỷ đồng.

Việc đầu tư gia tăng tài sản có vẻ như đã bị “ngủ quên” từ lâu, bởi trên bảng cân đối kế toán quý III/2019, các khoản mục bất động sản đầu tư và tài sản dở dang dài hạn của cả năm nay và năm ngoái đều là số 0.

Doanh nghiệp có thực sự hoạt động?

Việc một công ty sản xuất có giá trị tài sản cố định quá nhỏ thường đặt ra câu hỏi: “Vậy doanh nghiệp có thực sự hoạt động hay không?”.

Thực tế, Đá Núi Nhỏ vẫn có doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 130,6 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 32,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cũng có một số lượng hàng tồn kho nhất định với giá trị tại thời điểm 30/9/2019 là 66 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng cũng chiếm giá trị gần 120 tỷ đồng.

Các thông tin trên phần nào cho thấy, doanh nghiệp vẫn có các hoạt động bán hàng, thể hiện ở doanh thu và các khoản phải thu khách hàng. Tuy nhiên, phân tích kỹ các khoản phải thu thì gần như phần lớn khoản phải thu là phải thu với bên liên quan là Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bình Dương, với số dư lên tới 117,8 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bình Dương cũng là cổ đông lớn nhất tại Đá Núi Nhỏ. Riêng trong quý III/2019, Đá Núi Nhỏ đã phát sinh phải thu tiền bán sản phẩm đối với cổ đông này là 67,9 tỷ đồng, trong khi số giao dịch tiền đã thu bán sản phẩm với đơn vị này là 65,8 tỷ đồng. Điều này cho thấy, Đá Núi Nhỏ vẫn đang có các hoạt động kinh doanh bán sản phẩm, nhưng “sức khỏe”, thậm chí sự “sinh tồn” của doanh nghiệp ngành đá này phụ thuộc rất lớn vào một đơn vị là Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bình Dương.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,191.94

-2.26 (-0.19%)

 
VNIndex 1,191.94 -2.26 -0.19%
HNX 230.5 5.04 2.19%
UPCOM 78.64 0.0 0.0%