Đầu tư LDG (LDG): Quý II/2021, tiếp tục huy động tiền vay để bù đắp dòng tiền kinh doanh âm 416,4 tỷ đồng

(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư LDG (Mã chứng khoán LDG - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Đầu tư LDG (LDG): Quý II/2021, tiếp tục huy động tiền vay để bù đắp dòng tiền kinh doanh âm 416,4 tỷ đồng

Theo đó, trong quý II/2021, LDG ghi nhận doanh thu đạt 90,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 0,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 77% và 30% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 52% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 49,7 tỷ đồng về 45,8 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 176,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 7,4 tỷ đồng lên 11,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 93,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 66,3 tỷ đồng về 4,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 60,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 11,9 tỷ đồng lên 31,5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, LDG ghi nhận doanh thu đạt 127,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1 tỷ đồng, lần lượt giảm 72,3% và 58,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần là 1.574 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 301 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 13,4% và 2.233,3% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp chỉ hoàn thành được 0,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bên cạnh lợi nhuận giảm mạnh, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tiếp tục âm 416,4 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 58,3 tỷ đồng. Nguyên nhân dòng tiền âm do chủ yếu tiếp tục tăng khoản phải thu và tồn kho trong 6 tháng đầu năm. Để bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt, doanh nghiệp đã huy động dòng tiền tài chính dương 350,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Nếu nhìn rộng ra, năm 2019 dòng tiền kinh doanh chính cũng âm 1.769,6 tỷ đồng, năm 2020 âm 96,5 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của LDG tăng 17,6% so với đầu năm lên 6.506,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.138,5 tỷ đồng, chiếm 48,2% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 1.229,2 tỷ đồng, chiếm 18,9% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.099,2 tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng tài sản.

Đầu tư LDG (LDG): Quý II/2021, tiếp tục huy động tiền vay để bù đắp dòng tiền kinh doanh âm 416,4 tỷ đồng ảnh 1

Các khoản phải thu chính của LDG tới 30/6/2021

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 16,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 437,5 tỷ đồng lên 3.138,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp tiếp tục tăng nợ vay ngắn hạn và dài hạn 59,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 350,6 tỷ đồng lên 938,8 tỷ đồng và chiếm 14,4% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/7, cổ phiếu LDG tăng 60 đồng lên 5.790 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,351.17

-1.59 (-0.12%)

 
VNIndex 1,351.17 -1.59 -0.12%
HNX 359.63 -1.39 -0.39%
UPCOM 98.37 0.72 0.73%
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021