Tỉnh Phú Yên đề xuất các Bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ cho bổ sung thêm hạng mục đầu tư dự án Trường đua ngựa có thêm chức năng “tổ chức các cuộc đua chó, đua ngựa có cá cược”.

Liên quan đến dự án này, Bộ Xây dựng cũng vừa phản hồi tỉnh Phú Yên về việc lấy ý kiến thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường đua ngựa Phú Yên.

Về nội dung đề xuất điều chỉnh của dự án: Dự án đã được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 19/12/2016; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 6557630276, cấp lần đầu ngày 21/12/2016; Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên cấp Giấy phép quy hoạch số 10/GPQH ngày 20/4/2017.

Theo hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư, Dự án Trường đua ngựa Phú Yên tại phía Bắc Bãi Súng thuộc xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên do nhà đầu tư là Cty TNHH Một thành viên Trường đua ngựa Phú Yên đề xuất có quy mô như sau:

Diện tích đất sử dụng: Tổng diện tích sử dụng khoảng 82,4115ha mặt đất và 13ha mặt biển, với quy mô thiết kế gồm: Sân vận động, khán đài, đường đua ngựa và đua chó với diện tích khoảng 50ha; khu nuôi, huấn luyện ngựa và đua chó, khu chăn nuôi, đường chạy để tập luyện, phòng thú y và chăm sóc cho ngựa, chó khoảng 10ha; khu dịch vụ, nhà điều hành, câu lạc bộ khoảng 10ha; hạ tầng kỹ thuật (hàng rào, điện, nước, sân đường, cây xanh cảnh quan) khoảng 12,4115ha.

Mục tiêu dự án: Kinh doanh hoạt động du lịch; kinh doanh dịch vụ lưu trú; kinh doanh dịch vụ ăn uống; nuôi ngựa, chó và huấn luyện; tổ chức các cuộc đua ngựa, đua chó có cá cược.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 100 triệu USD, nội dung đề xuất điều chỉnh mục tiêu dự án: Bổ sung chức năng “Tổ chức các cuộc đua ngựa, đua chó có cá cược” phù hợp với nội dung nêu tại Điểm a Khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 665/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Về thành phần hồ sơ của dự án: Căn cứ nội dung nêu tại Văn bản số 3663/UBND-ĐTXD ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên và hồ sơ gửi kèm theo, để có đủ cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án, UBND tỉnh Phú Yên cần hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện một số nội dung sau:

Việc xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quy định tại Khoản 1, Điều 31, Luật Đầu tư. Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của dự án quy định tại Điều 34 Luật Đầu tư.

Hoàn chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án (các nội dung cần tuân thủ Điều 54 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13); Hồ sơ dự án cần bổ sung các tài liệu liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh; Quy hoạch xây dựng (quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500…). Cần làm rõ quy mô sử dụng đất của các hạng mục xây dựng thuộc dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nhà đầu tư cần liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định;

Quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án phải tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị cùng các Quyết định, Nghị định văn bản pháp luật có liên quan.

Theo Hà Minh
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.