(ĐTCK) Hội nghị trực tuyến công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khai mạc vào sáng nay (18/7) và sẽ diễn ra trong cả ngày nhằm tập trung thảo luận 10 chủ đề trọng tâm để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đến dự và chỉ đạo hội nghị.
Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thảo luận 10 chủ đề

Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018

Nửa chặng đường thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 đã đi qua với nhiều kết quả đáng khích lệ. Tăng trưởng kinh tế đạt khá, tốc độ tăng GDP 6 tháng đạt 6,76%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành, lĩnh vực đều có bước chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Sáu tháng đầu năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, làm tốt vai trò, chức năng của một Bộ tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ.

Có được kết quả như vậy là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của toàn hệ thống, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Lãnh đạo Chính phủ, sự ủng hộ, đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó, ghi nhận sự đóng góp quan trọng của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Với trách nhiệm, vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm đánh giá một cách khách quan, thực chất nhất những kết quả toàn ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã đạt được trong 6 tháng qua; thẳng thắn trao đổi, thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc đang đặt ra đối với Ngành để tìm ra nguyên nhân, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của 6 tháng cuối năm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mọi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với nhiều cải cách, đổi mới và chất lượng.

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, ngay từ đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Ngày 10/01/2019, Bộ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT ngày 10/01/2019 quán triệt toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư bám sát phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" của Chính phủ, coi đây là trọng tâm để thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, nhất là các nhiệm vụ chủ yếu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ đề ra.

Nhiệm vụ đặt ra 6 tháng năm 2019 còn rất nặng nề ở tất cả các lĩnh vực: tham mưu thể chế, pháp luật, chính sách; đổi mới, nâng cao hiệu quả các công tác quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, nhất là về kế hoạch, chiến lược phát triển, kinh tế vĩ mô, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư công, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...   

Toàn ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kê phát huy bản lĩnh, trí tuệ, giữ vững quyết tâm, lòng kiên trì, sự nỗ lực, cố gắng để bước tiếp những bước vững chắc trong những tháng cuối năm 2019; nắm bắt cơ hội và tạo ra cơ hội mới, chủ động, linh hoạt, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường tiềm lực kinh tế trong nước để đứng vững trước những thay đổi của thế giới và phát triển nhanh, bền vững.

Dự kiến Hội nghị gồm 2 phiên (buổi sáng và buổi chiều) diễn ra trong 1 ngày.

Dự kiến, sau Hội nghị này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ ban hành Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm của ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kê.

10 chủ đề được thảo luận tại Hội nghị

1. Công tác xây dựng thể chế, pháp luật.

2. Công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

3. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

4. Liên kết vùng.

5. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

6. Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

7. Công tác thống kê.

8. Công tác xây dựng Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII.

9. Triển khai các nội dung liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

10. Các công tác khác.

 8 báo cáo tại Hội nghị

1. Một số nội dung chủ yếu của Luật Đầu tư công; Định hướng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

2. Các vấn đề về liên kết vùng.

3. Hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Quy hoạch.

4. Tình hình giải ngân và các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công Kế hoạch năm 2019.

5. Tình hình giải ngân vốn ODA.

6. Đánh giá tình hình triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

7. Giới thiệu một số nội dung cơ bản của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

8. Giới thiệu các nội dung cơ bản của dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.