(ĐTCK) Số liệu liên quan đến tình hình đầu tư phát triển vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. 

Cụ thể, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng năm 2017 theo giá hiện hành ước tính đạt 1.128,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước và bằng 33,9% GDP. 

Trong đó, vốn khu vực nhà nước đạt 401,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 35,6% tổng vốn và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài nhà nước đạt 450,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 39,9% và tăng 15,9%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 276,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,5% và tăng 13,5%.

Trong vốn đầu tư của khu vực nhà nước, vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện 9 tháng ước tính đạt 192,8 nghìn tỷ đồng, bằng 63,2% kế hoạch năm và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn Trung ương quản lý đạt 43,9 nghìn tỷ đồng, bằng 62,2% kế hoạch năm và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, vốn địa phương quản lý đạt 148,9 nghìn tỷ đồng, bằng 63,6% kế hoạch năm và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư trong những tháng vừa qua có chuyển biến tích cực, là tín hiệu tốt đẩy nhanh tiến độ thực hiện vốn đầu tư trong những tháng cuối năm.

Các Bộ, ngành, địa phương đang tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án theo tinh thần Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.