Ảnh Internet

Ảnh Internet

Dấu ấn Việt Nam trên bản đồ ngoại giao quốc Tế

Năm 2014, ngành ngoại giao Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ quốc tế. Hoạt động đối ngoại được triển khai chủ động, hiệu quả, góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển và tiếp tục nâng cao vị thế trên trường quốc tế; thể hiện rõ vai trò là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Những kết quả đó một lần nữa khẳng định thành công của việc kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam. Báo Đầu tư xin được điểm lại những sự kiện nổi bật để bạn đọc có được một cái nhìn tổng quát nhất về dấu ấn của ngành ngoại giao trong năm 2014.
Tin bài liên quan

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 0.0 0.0%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%