Đất nước hùng cường phải sản sinh nhiều tập đoàn kinh tế hùng mạnh

Kinh tế hùng mạnh không chỉ trong phạm vi quốc gia, mà còn đạt đến tầm cỡ khu vực và thế giới là biểu hiện sinh động nhất cho khát vọng hùng cường của dân tộc Việt Nam.
Đất nước hùng cường phải sản sinh nhiều tập đoàn kinh tế hùng mạnh ảnh 1
Tin bài liên quan