DAR: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (12%)


DAR: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (12%)

CTCP Xe lửa Dĩ An (DAR - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2019

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 18/10/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An – Số 8 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 18/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bản gốc.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%