Đại hội đồng cổ đông Sông Đà 1.01 (SJC) thông qua kế hoạch chia cổ tức 24%

Đại hội đồng cổ đông Sông Đà 1.01 (SJC) thông qua kế hoạch chia cổ tức 24%

(ĐTCK) Sau 2 lần liên tiếp tổ chức ĐHCĐ thường niên bất thành, CTCP Sông Đà 1.01 (SJC – sàn HNX) đã chính thức thông qua các nội dung trong Đại hội lần 3 với 17,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Theo đó, SJC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất kinh doanh 387,86 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 17 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 24%.

Trong năm 2017, Sông Đà 1.01 đã đạt 520,77 tỷ đồng tổng giá trị sản xuất kinh doanh, hoàn thành 94% kế hoạch năm; tổng doanh thu 22,52 tỷ đồng, vượt tới 192% kế hoạch (7,7 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế 191,8 tỷ đồng, hoàn thành 77% kế hoạch năm (250 tỷ đồng). Đại hội đã thông qua phương án không chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017.

Tại đại hội, Công ty cũng đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT ông Lê Văn Quang và Thành viên Ban kiểm soát bà Phạm Thị Hải An, ông Phạm Hữu Nhất. Trước đó, SJC đã quyết định thôi chức vụ Quyền kế toán trưởng đối với ông Lê Văn Quang.

Như vậy, thành viên HĐQT Công ty hiện gồm ông Tạ Văn Trung là Chủ tịch HĐQT và Thành viên là ông Lê Văn Quang. Còn cơ cấu Ban kiểm soát chỉ còn Trưởng ban ông Lê Trung Hiếu.

Cổ phiếu SJC vẫn duy trì đà tăng nhẹ trong tuần này. Tạm chốt phiên sáng 15/8, SJC tăng 2,4% lên mức 4.200 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh chỉ 100 đơn vị.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,252.45

20.79 (1.66%)

 
VNIndex 1,252.45 20.79 1.66%
HNX 295.53 1.75 0.59%
UPCOM 83.01 0.0 0.0%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021